Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

PARTSES-PARTENERIAT PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ

Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

1. Creșterea capacității de a ocupa un loc de muncă și a adaptabilității persoanelor care fac parte din grupul țintă:

 • servicii de informare, consiliere și orientare profesională prin cursuri autorizate ANC;
 • 90 de persoane beneficiază de consiliere profesională cu certificate ANC
 • 79 de persoane vor absolvi un curs de formare profesională cu certificate ANC, dintre care cel puțin 37 de persoane să fie angajate în SES-uri create prin proiect;
 • programele integrate de ocupare și de formare profesională furnizate, îi vor ajuta pe beneficiarii acestora să înființeze sau să lucreze în cele 10 SES-uri nou create prin priect.

2. Înființarea și promovarea unor activități și servicii generatoare de profit prin funcționarea unor noi structuri de Economie Socială:

 • crearea prin proiect a cel puțin 54 de locuri noi de muncă dintre care 37 (68,5%), vor fi job-uri pentru persoanele vulnerabile din grupul țintă
 • menținerea locurilor de muncă nou create prin SES-urile înființate cel puțin 14 luni de la finalizarea proiectului.
 • domeniile în care se vor constitui cele 10 structuri de economie socială sunt:
  • servicii de birotică
  • comerț online
  • organizare evenimente
  • producție mic mobilier
  • meșteșuguri-artizanat
  • masaj la birou
  • confecții textile
  • materiale de promovare și servicii de imprimări
  • comerț cu suveniruri și produse specifice de promovare turistică

3. Consolidarea capacității structurilor din economia socială și încurajarea cooperării între organizații:

 • dezvoltarea de programe de formare pentru experți și manageri din domeniul economiei sociale și pentru specialiștii implicați în sistemul de srvicii sociale în special în comunitățile rurale din regiunile NE și NV;
 • organizarea a 6 evenimente de comunicare și promovare în domeniul economiei sociale în regiunea NE și NV;
 • organizare a 2 schimburi de experiență în domeniul incluziunii și economiei sociale la care vor participa cel puțin 100 de persoane în grupul țintă;
 • întocmirea unui Ghid metodologic, înființarea a 10 structuri de economie socială în care vor fi angajați cel puțin 54 de persoane din care 68,5% grupuri vulnerabile.