Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

PARTSES-PARTENERIAT PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ

Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3

”PARTENERIAT PENTRU ECONOMIE SOCIALĂ - PARTSES”

Schimb de bune practici între actorii regionali și locali din domeniul economiei sociale

Asociația pentru Dezvoltare Locală „ADL-PROGRES”comuna Dumbrava Roșie,  str. Dumbravei nr. 11 B, Jud. Neamt, în parteneriat cu asociațiile CONSENSUAL și INDECO, ambele din Iași  implementează proiectului ”Parteneriat pentru economia socială” PARTSES, cofinanțat prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resusrselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 6 ”Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.1. ”Dezvoltarea economiei sociale”, Contract: POSDRU/173/6.1/S/147367, al cărui obiectiv general îl reprezintă dezvoltarea structurilor economiei sociale din regiunile NE și NV, prin implementarea unor servicii adecvate și activități generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social, preponderent din mediul rural să se integreze pe piața muncii în structuri ale ecnomiei sociale sau în cadrul economiei formale. Prin  implementarea proiectului încurajăm transferul de informații și practici replicabile către actorii interesați, să creștem responsabilizarea și implicarea comunităților locale, din mediul rural, în ceea ce privește îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru categorii vulnerabile.

În acest sens, Asociația  pentru Dezvoltare Locală ”ADL-PROGRES” a desfășurat 2 schimburi de bune practici în cele 2 regiuni de implementare a proiectului PARTSES - NE -IAȘI și NV- SIGHETU-MARMAȚIEI cu participarea a câte 50 de persoane din grupul țintă  în total 100 de participanți (persoane vulnerabile, specialiști în economie socială).

În cadrul acestei activități, am identificat întreprinderile sociale deja înființate și structuri de economie socială nou înființate din regiunea respectivă. Totodată, am vizitat întreprinderi sociale cu actori relevanți din regiunea respectivă și structuri de economie socială nou înființate prin proiect pentru a vedea experiențe pozitive în domeniu. Au fost prezentate rezultatele proiectului PARTSES și au avut loc dezbateri în plen pe baza documentelor și concluziilor rezultate în urma vizitelor în teren.


În final, am diseminat Ghidul metodologic de lucru privind aspecte juridice, idei de afaceri și abilități necesare în economia socială, practici pozitive din domeniu care s-a dovedit a fi un răspuns la multitudinea de întrebări venite din partea persoanelor din grupul țintă participante la schimburile de bune practici și un instrument de lucru pentru cei interesați.

Activitatea s-a desfășurat în regiunea NE- IAȘI  în perioada 19-21 noiembrie 2015 precum și în regiunea NV- SIGHETU-MARMAȚIEI în perioada 26-28 noiembrie 2015.

LUCRATOR SOCIAL EXAMEN

MEDIATOR SOCIAL CERTIFICATE

SCHIMB BUNE PRACTICI IASI

SCHIMB BUNE PRACTICI SIGHET