Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

PARTSES-PARTENERIAT PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ

 • Obiectiv General

  Dezvoltarea sctructurilor economice sociale din regiunile NE și NV, prin implementarea unor servicii adecvate de ocupare și activități generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social, preponderent din mediul rural, să se integreze pe piața muncii în structuri ale economiei sociale sau în cadrul economiei formale.
 • Obiectiv Specific

  Implementarea unui set complet de servicii de ocupare pentru 145 de persoane și crearea de 10 noi structuri ale economiei sociale în regiunile NE și NV, cu accent pe dezvoltarea de structuri de economie socială în mediul rural (cel puțin 60%).
 • Obiective operaționale

  1. Creșterea capacității de a ocupa un loc de muncă și a adaptabilității persoanelor care fac parte din grupul țintă.
  2. Înființarea și promovarea unor activități și servicii generatoare de profit prin funcționarea unor noi structuri de Economie Socială
  3. Consolidarea capacității structurilor din economia socială și încurajarea cooperării între organizații
  Cititi mai mult
 • 1
 • 2
 • 3
Download http://bigtheme.net/joomla Free Templates Joomla! 3
 • Cursuri - grupul vulnerabil
 • Cursuri - specialiști implicați în servicii și economie socială
 • Servicii

Cursuri pentru grupul vulnerabil

Competențe informatice - curs initiere -45 de ore-minim invatamant general
Competențe în limba engleză - curs initiere -60 de ore-minim invatamant general
Antreprenoriat economie socială


Inscriere la un curs

Cursuri pentru specialiști implicați în servicii și economie socială

Lucrător social-curs nivel 2 - 720 de ore-minim 10 clase
Formator
Mediator social-curs nivel 1 - 360 de ore- minim 12 clase


Inscriere la un curs

Cursuri pentru specialiști implicați în servicii și economie socială

Informare și consiliere profesională
Mediere pe piața muncii
Formare și orientare profesională
Consiliere antreprenorială
Înființarea a 10 structuri de economie socială
Asistență tehnică pentru funcționarea celor 10 structuri de economie socială
Crearea a cel puțin 54 de locuri de muncă

Proiectul se adresează unui număr de 229 persoane din care 134 femei si restul barbati, preponderent din mediul rural dar și urban

Info Proiect

Titlul programului: Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Titlul proiectului: PARTSES-PARTENERIAT PENTRU ECONOMIA SOCIALĂ

Contract: POSDRU/173/6.1/S / 147367

Editorul materialului: Asociația pentru Dezvoltare Locală ” ADL-PROGRES” -Piatra Neamț

Grup țintă vulnerabil

Asistenți maternali, asistenți personali, familii cu peste 2 copii, familii monoparentale , femei în situații de risc, persoane care au părăsit de timpuriu școala, persoane care trăiesc din venitul minim garantat, persoane cu dizabilități, persoane de etnie romă,tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului.

Grup țintă specialiști implicați în servicii și economie socială

Lucrător social, manageri ai întreprinderilor sociale, specialiști implicați în economia socială.